Registreeru koolitusele

Liitu uudiskirjaga


Kadri Järv-Mändoja

Minu töökogemus:

2008-...          OÜ Perekonsultatsioonid, psühholoog, pereterapeut, koolitaja
2006-...          Gordoni Õpetajate Kooli litsenseeritud koolitaja
2005-...          Audentese Erakool, koolipsühholoog (hetkel lapsehoolduspuhkusel)
2004-...          Gordoni Perekooli litsenseeritud koolitaja
2003-2006      Mainori Kõrgkool, lektor
2002-2005      Tallinna Nõmme Põhikool, psühholoog
2001-2002      Arstliku komisjoni psühholoog, Lõuna riigikaitse osakond, Kaitsejõud
1999-2002      Tartu Audentese Erakool, koolipsühholoog
1999-2001      Psühhiaatriahaigla akuutosakond, Tartu Ülikooli Kliinikum, psühholoog
1996-1999      Psühhiaatrihaigla akuutosakond, Tartu Ülikooli Kliinikum, tegevusterapeut

 

Olen õppinud:

2012              Gordoni Perekooli koolitaja III kutsetase
2004              Koolipsühholoogi IV kutsekvalifikatsioon
1999-2002      Rakendusmagistratuur koolipsühholoogia erialal, Tartu Ülikool
1996-1999      Bakalaureuseõpe psühholoogia erialal (kõrvalerialana lastepsühholoogia), Tartu Ülikool
1994-1996      Eripedagoogika osakond, Tartu Ülikool

 

Lisaks olen täiendanud:

2013                The EMDR approach to psychotherapy. Baaskoolitus. Kerstin Berg Johannesson
2012                Psüühiline trauma. Maire Riis, Laste ja Noorte Kriisiprogramm(6 akadeemilist tundi)
2010                Family therapy seminar and supervision. Michael LaSala, PhD (8 tundi)
2010                Adollescent in crisis and family therapy. Maurizio Andolfi M.D. (16 tundi)
2010                Edukas projektitöö.Kairi Brik, OÜ Projektiekspert (15 tundi)
2009                Uued arengud aju-uuringutes ja nende rakendamise võimalused varases kriisisekkumises. Alte Dyregrov, Ph.D (4 tundi)
2009                Infant development in social context. Jorma Piha (M.D., Ph.D, Turu Ülikool, Soome) Florence Schmitt, M.A. PhD student, Turu Ülikool, Soome (8tundi)
2009                Töökogemuslik seminar SPLO programmi rakendamisest koolipsühholoogi töös. Ly Erg (8 tundi)
2005- 2008     Perekonna psühhoterapeutide 3-aastane põhikoolitus. Psühhoteraapia ja Nõustamise Koolituskeskus Meritus (koolitusluba nr. 4307HTM)
2007                Family and network approach in open care child psychiatry. Jorma Piha (M.D., Ph.D, Turu Ülikool, Soome) Florence Schmitt, M.A. PhD student, Turu Ülikool,          Soome (16 tundi)
2006                Practicum in Family Therapy. Maurizio Andolfi, M.D. (Accademia di Psicoterapia della Famiglia, Rome) (48 tundi)
2006                Inimestevaheliste probleemide lahendamise eeloskuste ja oskuste õpetamine I-II kooliastme õpilstele. 16 tundi (1AP), TÜ Haridusteaduskond, lektor Ly Erg
2004                Koolitusseminar Uimastikasutuse ennetamine koolis. Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus. 8 tundi, H. Saat ja E. Kiive
2004                Õppepäev Hüperaktiivse lapse abistamine. 6.5 tundi. Korraldaja  SA Eesti Agre
2003                Laste väärkohtlemine ja perevägivald. Põhjused, tagajärg ja sekkumisvõimalused, 9 tundi, M. Oranen (Federation of Mother and Child Homes and Shelters in Finland)
2002                Approaches to helping children with EBD. Can psychologist make a difference? Lektor P.Farrell (Inglismaa)
2000                Baltic States Seminars for Parents, Teachers, School Psychologists, Mental Health Professionals and Medical Staff, Dr Roy M. Kern (Atlanta, Georgia, USA), Dr Francis X. Walton (Columbia, South Carolina, USA)
1999-2000      Pereteraapia koolitus Sissejuhatus perekonna psühholoogiasse ja psühhoteraapiasse, kursuse läbiviijad A. Keerberg, Ü.Luts, R. Montonen ja K. Järv
1998                Suveinstituut Clincal Child Psychology, õpetajad S. Graham PhD, B. Backs MSc, D. Dobson PhD (Calgary Ülikool)
1998                Kursus Cognitive Therapy of Depression, õpetajad Dr. M. Fennell PhD (Oxfordi Ülikool), Prof. J. Scott MD (Newcastle’ Ülikool), 12 tundi
1998                Psühhodraama kursus Unenägude ja teadvustamata materjali käsitlus psühhoteraapias ja psühhodraamas, õpetaja J. Kuokkanen FM (Soome Psühhodraama Ühing), 26 tundi
1996                Kursus Emotional and Behavioral Disorders  in School, P. Farell (Manchester)

 

Lisaks olen teinud:

2013-2014       Kõneisik Siseministeeriumi teavituskampaanias Tark Vanem ja kampaania Facebooki internetilehe modereerimine
2013               E-koolituse „Tark lapsevanem. Piiride seadmine lastele!“ koostamine
2006-...           Lähisuhete- ja lapsekasvatusalane nõustamine internetiportaalides (Perekeskus Sina ja Mina e-nõustamiskeskkond; perekool.ee)
2005-...           Psühholoogia-alased artiklid ja kommentaarid erinevates väljaannetes; sõnavõtud televisioonis ja raadios
2009 – 2011    Koolitused õpetajatele ja lapsevanematele Lastekaitse Liidus
2005 – 2008    Lasteaiaõpetajate koolitused MTÜ Hea Algus juures
2003-...           Lühiloengud ja koolitused lapse arengust ja lähisuhetest erinevates lasteaedades ja koolides

 

Olen kirjutanud:
2013                „Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias. Juhendmaterjal“, Tervise Arengu Instituut
2011                Kaasautor raamatus „Nõuanded kogu perele“, Tammerraamat
2011                „Sotsiaalained. Valdkonnaraamat Gümnaasiumile“, peatükk „Vanemlikkus ja lapsevanemaks kasvamine. Vanemate roll ja vastutus“
2008                „Vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine koolis“, Tervise Arengu Instituut