Lastekaitse seaduse müüdid ja tegelikkus?

Veebiseminari viib läbi Tõnu Poopuu, kes töötab Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna lastekaitsepoliitika juhina. Tõnu osales uue aktiivselt lastekaitseseaduse ettevalmistava meeskonna töös ja täna on üheks tema tööülesandeks koordineerida uue lastekaitseseaduse ellu rakendamise protsessi. Enne ministeeriumisse asumist töötas Tõnu pikka aega kohalikus omavalitsuses lastekaitse valdkonnas – seega omab ta praktilist kogemust selles valdkonnas ning head ülevaadet kohalikul tasandil toimuvast. Hariduselt on Tõnu sotsiaaltöötaja.

Lastekaitseseaduse teemalisel veebiseminaril selgitab sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna laste õiguste juht Tõnu Poopuu uue 2016 aastal jõustuva lastekaitseseadust. Kahe veebiseminari vahepealsel ajal on osalejatel võimalik esitada ka küsimusi. Teemad on järgmised:

  • Millised on lastekaise seaduse põhimõtted ja eesmärgid?
  • Mida võiks laste ja peredega töötav spetsialist hästi teada?
  • Millised on seadusega seoses tekkinud peamised küsimused nii spetsialistidel kui ka lapsevanematel?
  • Kuidas selgitada uut seadust lapsevanemale?

Veebiseminari toimumist toetas Hasartmängumaksu nõukogu. Tehnilist tuge pakkus koolitusfirma Addenda.

 

Veebiseminari esimene osa

 

 

Veebiseminari teine osa