Perekond kui süsteem – lapse aitamine läbi lapsevanemate

Veebiseminari viib läbi Kiira Järv, kes on pikaajalise kogemusega pereterapeut ja lapsevanemate koolitaja. Kiira töötab Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinikus kliinilise psühholoogina.

Kas oled murdnud vahel pead, mis mõne lapsega toimub ja miks pere ei taha abi vastu võtta?

Peresuhete teemalisel veebiseminaril selgitab pereterapeut Kiira Järv, kuidas peres toimuv mõjutab laste enesetunnet ja käitumist. Seminar koosneb kahest osast. Esimene osa tutvustab perekonna kui süsteemi toimimise iseärasusi ja teine osa kirjeldab rohkete näidete varal pereterapeudi tööd. Kahe veebiseminari vahepealsel ajal on osalejatel võimalik esitada ka küsimusi. Teemad on järgmised:

  • Millised on perekonna toimimise seaduspärasused ja miks on oluline vaadata last süsteemis?
  • Kuidas peres toimuv lapse käitumist ja enesetunnet mõjutab?
  • Milline on lapsevanema roll ja võimalused last aidata?
  • Mida täpsemalt teeb pereterapeut?
  • Lihtsaid nippe, kuidas laste ja peredega töötav spetsialist saab ise neid teadmisi kasutades peret toetada.

Veebiseminari toimumist toetas Hasartmängumaksu nõukogu. Tehnilist tuge pakkus koolitusfirma Addenda.

Veebiseminari esimene osa

 

Veebiseminari teine osa