Registreeru koolitusele

Liitu uudiskirjaga


Laste vaimse tervise probleemide ennetamine läbi süsteemse vanemahariduse pakkumise

Rahastaja: EV Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu.
Projekti toimumisaeg: 01.01.2015 – 31.12.2015
Toetussumma: 57 786,16 €

Projekti „Laste vaimse tervise probleemide ennetamine läbi süsteemse vanemahariduse pakkumise“  tegevused on välja töötatud eesmärgiga toetada positiivset vanemlust väärtustavate hoiakute levikut ühiskonnas, tõsta nii perede kui spetsialistide teadlikkust peresid toetavate teenuste võimalustest ning muuta peresid toetavad kvaliteetsed ja kaasaegsed teenused kättesaadavaks Eesti ühiskonnas.

Tegevused projekti raames :

 

  • Teavitustöö vanemlust toetavate hoiakute ja vanemahariduse võimaluste osas
  • Teavituskampaania lapsevanematele
  • Veebiseminarid KOV spetsialistidele
  • E-nõustamine peredele eesti ja vene keeles
  • Koolitajate kompetentside monitoorimine ja täiendamine