Registreeru koolitusele

Liitu uudiskirjaga


"Käed on hoidmiseks, mitte karistamiseks"

Kampaania toimumise aeg: 29. september 2008 - 26. november 2008

Kampaania eesmärgid

  • teadvustada ühiskonnas, et lastele suunatud vägivald, sh laste kehaline karistamine on tõsine inimõiguste rikkumine. Samamoodi, nagu ei tohi täiskasvanud üksteist lüüa ja alandada, ei tohi lüüa ja alandada ka lapsi. Lastel on samad õigused inimväärikusele ja kehalisele puutumatusele nagu täiskasvanutel;
  • suurendada vanemlikku vastutust ja edendada positiivset lastekasvatust;*
  • teadvustada, et kehaline või muu eneseväärikust alandav karistamine takistab lapse arengut, mitte ei ole selle eelduseks. See ei aita ära hoida agressiivsust, vaid on enamasti selle põhjus.

 * Positiivne lastekasvatus - vanemlik käitumine, mis loob tingimused lapse potentsiaali täielikuks arenguks ja suutlikkuseks seda realiseerida. See on:

  • Hoolimine: armastuse ja turvatunde pakkumine;
  • Piiride seadmine ja suunamine: reeglite seadmine turvalisuse tagamiseks ja väärtuse kujunemiseks. Lastele tuleb selgitada, milline on sobimatu käitumine, ja olla ise heaks eeskujuks.
  • Tunnustamine. Lapsed vajavad, et neid nähakse, kuulatakse ja väärtustatakse isiksusena. Lapsevanemad peavad oma laste vastu huvi üles näitama iga päev, kuulama, mis neil on öelda, ja püüdma nende seisukohti mõista. Oluline on lapsega suhtlemisele pühendatud aeg, aga samavõrd enese vajadustele ja paarisuhtele pühendatud aeg.
  • Lapse enesekindluse arendamine, et lapsel tekiks tunne, et ta on pädev, oskab end kontrollida ning suudab vägivalda kasutamata mõjutada ka teiste hoiakuid ja käitumist.


Kampaania taust

Euroopa Nõukogu riigipeade ja valitsusjuhtide kolmandal tippkohtumisel 2005. aastal otsustati käivitada tegevuskava igasuguse lastevastase vägivalla kaotamiseks. Kehaline karistamine on levinuim lastele suunatud vägivalla vorm ning just vastuseks sellele käivitas Euroopa Nõukogu üleeuroopalise algatuse, millega kutsutakse üles kaotama kehalist karistamist kõikjal – koolides, karistussüsteemides, erihooldusasutuses ja eeskätt kodudes. See algatus on ka konkreetseks vastukajaks soovitustele, mis sisalduvad ÜRO peasekretäri uurimuses lastevastase vägivalla kohta, millega nähti ette, et laste kehaline karistamine tuleb üleüldiselt keelustada 2009. aastaks. Loe edasi...
 

Kampaania materjalid

Meediakajastused ja lisamaterjale leiad siit