Registreeru koolitusele

Liitu uudiskirjaga


"Ole normaalne. Kasvame koos."

Kampaania toimumise aeg: 17. september 2007 -7. oktoober 2007.

Kampaania eesmärgid

  • Läbi kampaania toetada terveid peresuhteid väärtustavate hoiakute kujunemist ühiskonnas ning läbi selle tõsta perede sotsiaalset toimetulekut. Tutvustada tõhusaid kasvatuspraktikaid.
  • Juhtida rohkem tähelepanu teismeliste ja lapsevanemate suhetele ning ennetada probleemide tekkimist peresuhetes ja koolikeskkonnas.
  • Tõsta täiskasvanute teadlikkust noorte vajadustest, arvamusest ja ideedest
  • Tänu kampaaniale kinnitub Eestis arusaam lapsest/noorest kui võrdväärsest partnerist nii ühiskondlikul kui ka perekonna tasandil.

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu.