Registreeru koolitusele

Liitu uudiskirjaga


"Sina oled eeskuju!"

Kampaania toimumise aeg: 13.oktoober 2008 - 26.november 2008.

Kampaania eesmärgid

  • juhtida avalikkuse tähelepanu laste ja vanemate vahelisele suhtlusele;
  • näidata lapsevanematele, kui oluline on vanemate positiivne eeskuju, et lapsest kasvaks vastutustundlik, ennast ja teisi väärtustav inimene;
  • mõjutada hoiakuid ja väärtusi ning ka suhtumist isendasse ja ümbritsevasse;
  • näidata vanemale, milline roll on tema igapäevasel käitumismustril, millist mõju avaldab see lapse käitumisele ja kuidas seda soovitud suunas juhtida;
  • muuta ja suunata vanemate mõtlemist ja käitumist: lapsed võtavad vanemate igapäevasest käitumisest omaks alati nii head kuid kahjuks ka halba;
  • tuletada meelde, et kasvatus ei tähenda alati konkreetseid piire ja teadvustatud keelde ja käske, vaid ka igapäevast elu ja lihtsaid olukordi.

Rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu.