Registreeru koolitusele

Liitu uudiskirjaga


Statistikaameti kogumik „Laste heaolu“

Eelmise aasta lõpus ilmunud kogumikus otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas elavad Eesti lapsed ja kui lastesõbralik on Eesti ühiskond. Kogumik analüüsib laste elu eri aspekte – sotsiaal-majandusliku keskkonna mõju igapäevasele eluolule, laste kasvukeskkonda, elamistingimusi ja vaba aja sisustamise võimalusi, vaesust ja sotsiaalset kaitset, õpikeskkonda, õpilaste tervist ja tervisekäitumist. Käsitletakse ka elu pahupoolt – alaealiste poolt toime pandud süütegusid ja alaealiste kuritegude ohvriks langemist. Analüüsitakse sündimust, lastega leibkondade elujärge ja ajakasutust.

Väljaannet on võimalik lugeda siin.