Lastekaitse seaduse müüdid ja tegelikkus?

Veebiseminari viis läbi Tõnu Poopuu, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna lastekaitsepoliitika juht.

Tõnu osales uue aktiivselt lastekaitseseaduse ettevalmistava meeskonna töös ja täna on üheks tema tööülesandeks koordineerida uue lastekaitseseaduse ellu rakendamise protsessi. Enne ministeeriumisse asumist töötas Tõnu pikka aega kohalikus omavalitsuses lastekaitse valdkonnas – seega omab ta praktilist kogemust selles valdkonnas ning head ülevaadet kohalikul tasandil toimuvast. Hariduselt on Tõnu sotsiaaltöötaja.

Lastekaitseseaduse teemalisel veebiseminaril selgitas sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna laste õiguste juht Tõnu Poopuu 2016 aastal jõustunud lastekaitseseadust. Seminarid toimusid 26.11.2015 ja 3.12.2015. Kahe veebiseminari vahepealsel ajal oli osalejatel võimalik esitada küsimusi. Teemad olid järgmised:

 • Millised on lastekaise seaduse põhimõtted ja eesmärgid?
 • Mida võiks laste ja peredega töötav spetsialist hästi teada?
 • Millised on seadusega seoses tekkinud peamised küsimused nii spetsialistidel kui ka lapsevanematel?
 • Kuidas selgitada uut seadust lapsevanemale?

Veebiseminari toimumist toetas Hasartmängumaksu nõukogu. Tehnilist tuge pakkus koolitusfirma Addenda.

Perekond kui süsteem – lapse aitamine läbi lapsevanemate

Veebiseminari viis läbi Kiira Järv, kes on pikaajalise kogemusega pereterapeut ja lapsevanemate koolitaja. Kiira töötas seminari toimumise ajal Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinikus kliinilise psühholoogina.

Kas oled murdnud vahel pead, mis mõne lapsega toimub ja miks pere ei taha abi vastu võtta?

Peresuhete teemalisel veebiseminaril selgitas pereterapeut Kiira Järv, kuidas peres toimuv mõjutab laste enesetunnet ja käitumist. Seminar koosnes kahest osast. Esimene osa tutvustas perekonna kui süsteemi toimimise iseärasusi ja teine osa kirjeldas rohkete näidete varal pereterapeudi tööd. Seminarid toimusid 5.11.2015 ja 12.11.2015. Kahe veebiseminari vahepealsel ajal oli osalejatel võimalik esitada ka küsimusi. Teemad olid järgmised:

 • Millised on perekonna toimimise seaduspärasused ja miks on oluline vaadata last süsteemis?
 • Kuidas peres toimuv lapse käitumist ja enesetunnet mõjutab?
 • Milline on lapsevanema roll ja võimalused last aidata?
 • Mida täpsemalt teeb pereterapeut?
 • Lihtsaid nippe, kuidas laste ja peredega töötav spetsialist saab ise neid teadmisi kasutades peret toetada.

Veebiseminari toimumist toetas Hasartmängumaksu nõukogu. Tehnilist tuge pakkus koolitusfirma Addenda.

 

Tõenduspõhised sekkumised laste ja perede valdkonnas

Perekeskus Sina ja Mina viis 2014.a. sügisel koostöös koolitusfirmaga Addenda läbi laste ja peredega töötavatele spetsialistidele mõeldud veebiseminari „Tõenduspõhised sekkumised laste ja perede valdkonnas“. Veebiseminari toimumist toetas Hasartmängumaksu nõukogu.

Veebiseminari tutvustus:

Kohalike omavalitsuste ja teiste laste ja peredega töötavate spetsialistide kaudu jõuab teave pakutavatest teenustest nendeni, kes seda kõige enam vajavad. Kuidas aga leida see õige ja kõige tõhusam sekkumine või programm?

Maailmas on loodud väga palju programme ja sekkumisi, mis parandavad vanemlikke oskusi, aitavad õpetada lastele käitumisoskusi ja toime tulla sõltuvustega, tõhustavad organisatsiooni toimimist jne. Üha enam aga pööratakse nii meil kui ka mujal maailmas tähelepanu sellele, et kasutatavad teenused oleksid tõenduspõhised - nende toimet oleks uuritud ja positiivne mõju tõestatud.

Veebiseminar koosnes kahest osast (I osa 25.09 ja II osa 20.10), mille jooksul said vastuse järgmised küsimused:

 • Mida tähendab tõenduspõhisus ning milleks seda tarvis on?
 • Millised on kvaliteetse tõenduspõhise sekkumisprogrammi tunnused?
 • Mis vahe on tõenduspõhisusel ja teaduspõhisusel?
 • Milliseid tõenduspõhiseid programme ja sekkumisi Eestis juba leida võib?
 • Kuidas viiakse läbi mõju-uuringuid ja millist kompetentsi selleks vaja on?

Veebiseminari viisid läbi Perekeskus Sina ja Mina eksperdid Kristiina Treial ja Ly Kasvandik.