Lastekaitse seaduse müüdid ja tegelikkus?

Veebiseminari viis läbi Tõnu Poopuu, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna lastekaitsepoliitika juht.

Tõnu osales uue aktiivselt lastekaitseseaduse ettevalmistava meeskonna töös ja täna on üheks tema tööülesandeks koordineerida uue lastekaitseseaduse ellu rakendamise protsessi. Enne ministeeriumisse asumist töötas Tõnu pikka aega kohalikus omavalitsuses lastekaitse valdkonnas – seega omab ta praktilist kogemust selles valdkonnas ning head ülevaadet kohalikul tasandil toimuvast. Hariduselt on Tõnu sotsiaaltöötaja.

Lastekaitseseaduse teemalisel veebiseminaril selgitas sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna laste õiguste juht Tõnu Poopuu 2016 aastal jõustunud lastekaitseseadust. Seminarid toimusid 26.11.2015 ja 3.12.2015. Kahe veebiseminari vahepealsel ajal oli osalejatel võimalik esitada küsimusi. Teemad olid järgmised:

  • Millised on lastekaise seaduse põhimõtted ja eesmärgid?
  • Mida võiks laste ja peredega töötav spetsialist hästi teada?
  • Millised on seadusega seoses tekkinud peamised küsimused nii spetsialistidel kui ka lapsevanematel?
  • Kuidas selgitada uut seadust lapsevanemale?

Veebiseminari toimumist toetas Hasartmängumaksu nõukogu. Tehnilist tuge pakkus koolitusfirma Addenda.