Perekond kui süsteem – lapse aitamine läbi lapsevanemate

Veebiseminari viis läbi Kiira Järv, kes on pikaajalise kogemusega pereterapeut ja lapsevanemate koolitaja. Kiira töötas seminari toimumise ajal Tartu Ülikooli Kliinikumi Psühhiaatriakliinikus kliinilise psühholoogina.

Kas oled murdnud vahel pead, mis mõne lapsega toimub ja miks pere ei taha abi vastu võtta?

Peresuhete teemalisel veebiseminaril selgitas pereterapeut Kiira Järv, kuidas peres toimuv mõjutab laste enesetunnet ja käitumist. Seminar koosnes kahest osast. Esimene osa tutvustas perekonna kui süsteemi toimimise iseärasusi ja teine osa kirjeldas rohkete näidete varal pereterapeudi tööd. Seminarid toimusid 5.11.2015 ja 12.11.2015. Kahe veebiseminari vahepealsel ajal oli osalejatel võimalik esitada ka küsimusi. Teemad olid järgmised:

  • Millised on perekonna toimimise seaduspärasused ja miks on oluline vaadata last süsteemis?
  • Kuidas peres toimuv lapse käitumist ja enesetunnet mõjutab?
  • Milline on lapsevanema roll ja võimalused last aidata?
  • Mida täpsemalt teeb pereterapeut?
  • Lihtsaid nippe, kuidas laste ja peredega töötav spetsialist saab ise neid teadmisi kasutades peret toetada.

Veebiseminari toimumist toetas Hasartmängumaksu nõukogu. Tehnilist tuge pakkus koolitusfirma Addenda.