Tõenduspõhised sekkumised laste ja perede valdkonnas

Perekeskus Sina ja Mina viis 2014.a. sügisel koostöös koolitusfirmaga Addenda läbi laste ja peredega töötavatele spetsialistidele mõeldud veebiseminari „Tõenduspõhised sekkumised laste ja perede valdkonnas“. Veebiseminari toimumist toetas Hasartmängumaksu nõukogu.

Veebiseminari tutvustus:

Kohalike omavalitsuste ja teiste laste ja peredega töötavate spetsialistide kaudu jõuab teave pakutavatest teenustest nendeni, kes seda kõige enam vajavad. Kuidas aga leida see õige ja kõige tõhusam sekkumine või programm?

Maailmas on loodud väga palju programme ja sekkumisi, mis parandavad vanemlikke oskusi, aitavad õpetada lastele käitumisoskusi ja toime tulla sõltuvustega, tõhustavad organisatsiooni toimimist jne. Üha enam aga pööratakse nii meil kui ka mujal maailmas tähelepanu sellele, et kasutatavad teenused oleksid tõenduspõhised - nende toimet oleks uuritud ja positiivne mõju tõestatud.

Veebiseminar koosnes kahest osast (I osa 25.09 ja II osa 20.10), mille jooksul said vastuse järgmised küsimused:

  • Mida tähendab tõenduspõhisus ning milleks seda tarvis on?
  • Millised on kvaliteetse tõenduspõhise sekkumisprogrammi tunnused?
  • Mis vahe on tõenduspõhisusel ja teaduspõhisusel?
  • Milliseid tõenduspõhiseid programme ja sekkumisi Eestis juba leida võib?
  • Kuidas viiakse läbi mõju-uuringuid ja millist kompetentsi selleks vaja on?

Veebiseminari viisid läbi Perekeskus Sina ja Mina eksperdid Kristiina Treial ja Ly Kasvandik.