Registreeru koolitusele

Liitu uudiskirjaga


Õpetajate kool

Lühidalt:

Põhiteemad: aktiivne kuulamine, selge eneseväljendus, kehtestamine, konflikti lahendamine võitja-võitja meetodil.
Meetod: praktilised harjutused, kogemuse analüüs, lühiloengud ja rühmatööd.
Osalejate arv grupis: 12-16 inimest.
Kestvus: 9x3 tundi.

Õpetajate kooli suhtlemiskoolitus pakub praktilisi järeleproovitud oskusi, mille abil on võimalik muuta suhteid ja vähendada probleemidele kuluvat aega koolis. Nii jääb enam aega õppimisele ja õpetamisele. Küsimus pole tegelikult selles, kuidas õpilastega "hakkama saada". Oluline on ehitada sildu inimestest inimesteni.
Käesolev koolitus on üks osa Th. Gordoni metodoloogiast. Koolitusel käsitletavad oskused aitavad ennetada probleemide tekkimist ja õpilaste probleemset käitumist,  aitavad kaasa õpilaste õpimotivatsiooni ja -tulemuste paranemisele, loovad koostööks kooli ja pere vahel soodsa pinnase ning annavad õpetajale olulise pagasi, mis aitab õpilastele edasi anda efektiivseid suhtlemisoskuseid.

Õpetajate kooli ülesehitus

Koolitus toimub aktiivõppe vormis: praktilise harjutamise, kogemuse analüüsi, lühiloengute ja rühmatööde kaudu. Kokku saadakse üheksal korral 3h 15min sessioonidena. Õpetajate kool toimub 12-16 osalejaga grupis, et oleks tagatud kogemuste mitmekesisus, kuid samas ka piisav tähelepanu igale osalejale.
Lisaks koolitusele on eesti keeles ilmunud ka Th. Gordoni raamat „Õpetajate kool: Kuidas tunda ennast õpetajana paremini?”.
Koolitusi viivad läbi Perekeskuse Sina ja Mina koolitajad, kes on läbinud vastava väljaõppe ja omavad Gordon Training International poolt välja antud litsentsi.
Koolituse läbinud saavad tunnistuse osalemise kohta. 

Koolitustele avatud gruppe ei toimu, grupipakkumist 12-16 osalejale saab tellida nii e-maili teel perekeskus at sinamina dot ee

 

Koolituse tellimine väikeprojektiga

Sa otsid võimalusi koolitusprojektide rahastamiseks? Perekeskus pakub omapoolset abi väikeprojektide kirjutamisel. Täpsem info siin!