MIS TOIMUB?

18. septembril meediakampaania algus.
Meediakampaania põhiperiood on kolm nädalat 18. september - 08.oktoober. Kampaania raames soovime anda edasi jõulise sõnumi: Kuula last. Arvesta temaga. Püüa teda mõista ja mitte hukka mõista. Kasvame koos, laps ei ole nukk.

Igapäevasuhtluses kasutavad vanemad lastega palju käske, keelde ja n-ö valmislahendusi ning ootavad, et laps neid vastuvaidlematult täidaks. Sageli jääb aga lapse tegelik arvamus kuulamata. Milline on sealjuures vanema/täiskasvanu (varjatud) sõnum lapsele? Laps tunneb, et tema (arvamus) ei ole tähtis.

Kampaania eesmärk on panna lapsevanemaid rohkem mõtlema, mis sõltub nende igapäevastest käitumismustritest - kuivõrd on laste heaolu ja hilisem toimetulek nende mustrite otsene tagajärg.

Kampaania raames viidi läbi noorte seas küsitlus, mille põhjal koostati kampaanias kasutatud sõnumid.

ÜRITUSTE AJAKAVA

Kampaania raames toimuvad üritused:
23. september - Perepäev „Kasvame koos” Viljandis
30. september - Perepäev „Kasvame koos” Rakveres
01. oktoober - Telesaatesarja „Kasvame koos” hooaja algus KANAL2 eetris
07. - 08. oktoober Peremess 2006 ja meediakampaania lõpp
14. oktoober - Perepäev „Kasvame koos” Tartus
21. oktoober - Perepäev „Kasvame koos” Võrus
Oktoober - Pressikonverents meediakampaania mõju uuringute kohta
Detsember - Telesaate ja kampaania lõpetamine

Toetavad üritused:
05. - 06. oktoober - Konverents „Kool kui arengukeskkond ja õpilaste toimetulek”
19. oktoober - Kontsert „Märka last”
20. - 29. november- Lapse õiguste nädal
21. november - Konverents „Meie lapse mured”
22. november - Koduleht www.peremeedia.ee avamine

KAMPAANIA VÄLJUNDID

Kampaania raames teostatakse nii üleeestiliselt välireklaami kui ka tele-, raadio- ja internetireklaami.
Meediakampaania jätkub telesaatega „Kasvame koos”, mis on eetris 2006 a detsembrini. Kampaaniat toetavad tutvustavad artiklid ja arvamusavaldused erinevates meediaväljaannetes. Samuti toetab kampaaniat ka Perekeskus Sina ja Mina interneti perefoorum www.sinamina.ee, kus on võimalik tõstatada peresuhte teemadel küsimusi ja küsida nõu spetsialistide käest.

Perepäevad
Perepäevad on üks osa kampaaniast ja toimuvad neljas linnas: Tartus, Viljandis, Võrus ja Rakveres. Perepäevade raames toimuvad seminarid lapsevanematele, meisterdamist ja mängu igas vanuses lastele ning põnevat koostegemist kõikidele pereliikmetele.
Lisainfo: Ürituste ajakava alt ja www.sinamina.ee/perepaev

Peremess
7. - 8. oktoobril astuvad peremessil kampaania raames üles LKL sotsiaalteatri noored lavastusega, teostatud on kampaania stend ning toimuvad erinevad ülesasted.
Lisainfot peremessi kohta leiad siit...

Perefoorum
Internetifoorum, kus soovijail on võimalus arutleda peresuhete teemadel. Jagada kogemusi ja mõtteid ning küsida nõu spetsialistide käest.
Perefoorumi leiad siit...

Telesaade „Kasvame Koos”
Saatesari „Kasvame koos” on Kanal2 eetris alates 1. oktoobrist kuni detsembrini igal pühapäeva hommikul kell 09.15 kuni.

Saates arutletakse lapse ja vanema igapäevaelus ja suhtluses ettetulevate olukordade üle. Vesteldakse ühistest ettevõtmistest, lapsevanemaks olemisest ja pereväärtustest. Tutvustatakse erinevaid raamatuid ja eesolevaid pereüritusi.
Igas saates räägivad kaasa ka lapsevanemad, kasvatajad, õpetajad ja loomulikult pisipõnnid ise sellest, mida nemad arvavad kasvamisest ja kasvatamisest. Nõuandeid jagavad Lastekaitse Liidu ning Perekeskuse Sina ja Mina spetsialistid.
Infot telesaate kohta leiad siit...