Registreeru koolitusele

Liitu uudiskirjaga


Õpetajate kool

Lühidalt:

Põhiteemad: aktiivne kuulamine, selge eneseväljendus, kehtestamine, konflikti lahendamine võitja-võitja meetodil.
Meetod: praktilised harjutused, kogemuse analüüs, lühiloengud ja rühmatööd.
Osalejate arv grupis: 12-16 inimest.
Kestvus: 9x3 tundi.

Õpetajate kooli suhtlemiskoolitus pakub praktilisi järeleproovitud oskusi, mille abil on võimalik muuta suhteid ja vähendada probleemidele kuluvat aega koolis. Nii jääb enam aega õppimisele ja õpetamisele. Küsimus pole tegelikult selles, kuidas õpilastega "hakkama saada". Oluline on ehitada sildu inimestest inimesteni.
Käesolev koolitus on üks osa Th. Gordoni metodoloogiast. Koolitusel käsitletavad oskused aitavad ennetada probleemide tekkimist ja õpilaste probleemset käitumist,  aitavad kaasa õpilaste õpimotivatsiooni ja -tulemuste paranemisele, loovad koostööks kooli ja pere vahel soodsa pinnase ning annavad õpetajale olulise pagasi, mis aitab õpilastele edasi anda efektiivseid suhtlemisoskuseid.

 

Õpetajate kooli ülesehitus

Koolitus toimub aktiivõppe vormis: praktilise harjutamise, kogemuse analüüsi, lühiloengute ja rühmatööde kaudu. Kokku saadakse üheksal korral 3h 15min sessioonidena. Õpetajate kool toimub 12-16 osalejaga grupis, et oleks tagatud kogemuste mitmekesisus, kuid samas ka piisav tähelepanu igale osalejale.

Koolituse läbinud saavad tunnistuse või tõendi osalemise kohta. 

 

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

- tunneb terve ja turvalise õpikeskkonna indikaatoreid ja teab, milliste meetodite abil jõuda klassis koostöise õhustikuni;

- teab, millest tekivad distsipliiniprobleemid ning kiusamine grupi psühholoogilise arengu protsessis, oskab neid ennetada ja kohaseid sekkumisi valida ning mõistab, kuidas klassi psühholoogiline kliima mõjutab õppimist ja nii õppija kui õpetaja vaimset tervist;

- tunneb meetodeid, mille abil õpilastele õpetada oma emotsioonide mõistmist, motivatsiooni säilitamist ja vaimse tervise hoidmist;

- on omandanud teadmised, kuidas jälgida, hinnata ja väärtustada enda füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, ning ennetada läbipõlemist;

- oskab suurendada enda rollidevahelist tasakaalu ja kasutada emotsionaal-kognitiivseid oskusi enesetõhususe suurendamiseks.

Õppekava leiad siit.

 

Koolitajad

Koolitusi viivad läbi Perekeskuse Sina ja Mina koolitajad, kes on läbinud vastava väljaõppe ja omavad Gordon Training International poolt välja antud litsentsi.

 

Lisaks koolitusele on eesti keeles ilmunud ka dr. Thomas Gordoni raamat „Õpetajate kool: Kuidas tunda ennast õpetajana paremini?” (soodushinna saamiseks kirjuta kupongi väljale SINAMINA).

Koolitustele avatud gruppe üldjuhul ei toimu, kuid mõned avatud grupid võid mõnikord leida meie koolituskalendrist. Grupipakkumist 12-16 osalejale saab tellida e-maili teel perekeskus at sinamina dot ee

NB! Lasteaiaõpetajatele sobivad Gordoni perekooli grupid.