Registreeru koolitusele

Liitu uudiskirjaga


Õpetajate kooli sessioonid

1. sessioon

 • Ülevaade kursusest
 • Kursuse eesmärgid, käsitletavad oskused
 • Tõhusa õppimise ja õpetamise takistused
 • Käitumise mõiste
 • Isiklike eesmärkide seadmine

2. sessioon

 • Käitumise aken
 • Kellel on probleem?
 • Õpilase probleemi märkamine
 • Suhtlemistõkete äratundmine
 • Abistamisoskused

3. sessioon

 • Aktiivne kuulamine, selle mõju teadvustamine
 • Tingimused aktiivseks kuulamiseks
 • Aktiivse kuulamise harjutamine

4. sessioon

 • Selge ja ebaselge eneseväljenduse erinevused
 • Mina-keele äratundmine ja kasutamine
 • Kehtestav mina-sõnum, selle mõju teadvustamine

5.sessioon

 • Kehtestamise harjutamine
 • Vihatundega toimetulek
 • Õpilase vastupanuga toimetulek

6. sessioon

 • Konflikti olemuse mõistmine
 • Vajaduste määratlemine
 • Erinevate konfliktilahendusmeetodite äratundmine
 • Võimu kasutamise riskid

7. sessioon

 • Vajaduste eristamine lahendustest
 • Võitja-võitja meetod
 • 6-sammulise konfliktilahendusmeetodi harjutamine


8. sessioon

 • Õpetaja roll konfliktivahendajana
 • Sisukeskne diskussioon õppimisprotsessis
 • Väärtuslik aeg
 • Kuidas hoida oma tassi täis?

9. sessioon

 • Väärtuserinevuste teadvustamine
 • Väärtuskonflikti äratundmine
 • Väärtuskonfliktide erinevad lahendusviiside tundmaõppimine
 • Väärtuste mõjutamise võimalused