Registreeru koolitusele

Liitu uudiskirjaga


Lühiloengud äriorganisatsioonidele

Loengutega soovime jagada infot kasvatusviiside kohta, mis aitavad luua laste arenguks turvalise ja toetava keskkonna, pakkuda tuge heade peresuhete hoidmiseks ja töö- ja pereelu paremaks ühildamiseks.

Loengute teemad:

 • Töö- ja pereelu ühildamine – kuidas luua toetavaid suhteid kodus ja tööl? Suhete olulisusest ja sellest, kuidas hoida toetavaid pere-ja paarisuhteid kodus ning seeläbi suuta rohkem keskenduda tööeesmärkide täitmisele töö juures.
 • Kas meie lapsed kasvavad vitsaga või vitsata? Erinevad kasvatusviisid ja nende mõju lapse arengule.
 • Lapse isiksusliku arengu toetamine. Kuidas aidata kaasa ennast juhtiva lapse arengule? Tunnustus või kiitus- eneseväärtustunnet mõjutavad tegurid. Lapse arenguvajadustest.
 • Pere- ja paarisuhte olulised etapid. Mida ja kuidas peaksid abikaasad arvestama paarisuhtes ja millised on olulised etapid pereks kasvamisel. Paarisuhte olulisusest laste kasvatamisel.
 • Millest räägib lapsevanemale lapse jonn?  Loengu käigus antakse ülevaade lapse arengu iseärasustest. Kuidas mõista jonni ja agressiivsust ning kuidas nendega toime tulla? Lapsevanema hoiakute ja paarisuhte korrashoiu mõju lapsele.
 • Lapse esimene aasta lasteaias. Lasteaia olulisus lapse sotsiaalsete oskuste arenemisel. Lapsevanema roll lapse kohanemisel lasteaiaga. Kuidas saab lapsevanem last iseseisvumisel toetada ja millele tuleks tähelepanu pöörata? Kasvataja ja lapsevanema koostöö.
 • Kuidas abistada last õppimisel? Laste õppimise toetamisest. Millised on erinevused poiste ja tüdrukute õppimises? Millist abi vajavad poisid, millist tüdrukud?
 • Lapse esimene aasta koolis. Millisteks muutusteks last ette valmistada? Millised muutused leiavad aset lapsevanema jaoks lapse koolitee alguses? Vastutuse õpetamine vastavalt lapse vanusele. Kooli ja kodu koostöö.
 • Mis on õpimotivatsioon? Kuidas tekitada lapses vastutustunnet? Kuidas toetada õpimotivatsiooni lapse arengulisi iseärasusi silmas pidades? Miks preemiad ei tööta?
 • Koostöö toetamine – millise mudeli anname kaasa oma lastele? Lapsevanem ja laps. Kool ja kodu. Kodu ja töö. Koostöö alused ja toimetulek konfliktidega. Lastevaheliste konfliktide vahendamine.
 • Elu koos lapsega – millisel vanuseetapil millega tuleks arvestada. Väikelapse arengulised iseärasused. Eelteismelise ja teismelise arengulised iseärasused – kuidas nendega arvestada? Noorte tärkav seksuaalsus. Kuidas luua ja hoida lähedasi suhteid teismelisega? Lapsevanema võim versus eeskuju.
 • Kuidas aidata last, kellel on mure? A) Koolikiusamine – Kuidas märgata, et lapsest on saanud kiusatu või kiusaja ja kuidas sellest lapsega rääkida? Kas kiusamist saab ennetada? Kooli-kodu koostöö kiusamise ennetamisel, märkamisel  ja selle kõrvaldamisel. B) Traumaatiline kriis ja lapse toimetulek sellega -  Kriisikommunikatsioon lapsevanemate ja spetsialistide vahel ja laste suunal. Inimeste erinevused kriiside kogemisel. Kes vajavad lisatuge?
 • Poisid ja tüdrukud õpivad erinevalt. Mille poolest erinevad poisid ja tüdrukud oma aju arengus ja kuidas see mõjutab nende käitumist? Mis on loomulik poistele ja mis tüdrukutele? Mida tuleks meil täiskasvanutena arvesse võtta lapsi arendades ja õpetades? Koolitus on mõeldud nii lastega töötavatele spetsialistidele kui ka lapsevanematele.

Lühiloengu kestvus: 1,5 tundi 

Lühiloengu hind: al 400€

Lühiloengute tellimiseks palun anna oma soovist teada:
perekeskus@sinamina.ee