20. jaanuaril 2011 toimus Tallinna Ülikooli konverentsikeskuses vanemahariduse konverents

"Kas lapsevanemaks sünnitakse või õpitakse?"

 

Viimasel ajal räägitakse aina rohkem täiskasvanute muutunud ootustest lastele. Lapsevanemad, õpetajad, spetsialistid, kes töötavad perede ja lastega ning kellel on oluline mõju meie laste arengule, on keerulises olukorras. Ühelt poolt tahame, et meie lapsed oleksid kuulekad nagu vanasti. Teisalt ootame, et nad saaksid hakkama selles aina muutuvas maailmas, milles me isegi vahel toimetulemisega hätta jääme. Me soovime, et lapsed oleksid loovad, enesekindlad ja iseseisvad. Kuulekus ja loovus ei pruugi aga käia käsikäes. Selles olukorras on üha raskem jätkata vanade kasvatusmustritega. Vajame uusi teadmisi.

Konverentsi korraldaja: Perekeskus Sina ja Mina koostöös EV Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Pereteraapia Ühinguga.

Konverentsi eesmärgid:

  • aidata kaasa teadlikkuse tõstmisele peresuhete olulisusest ja lapsevanemaks olemisest 
  • jagada maailmapraktikaid ja -kogemusi laste kasvatamise ja pereks kasvamise valdkonnas