Konverentsi esinejad ja ettekanded

20. jaanuar 2011, Tallinna Ülikooli konverentsikeskus

 

Dagmar Kutsar

Dagmar Kutsar Ph.D, lõpetanud TRÜ psühholoogia erialal 1975; doktorikraad psühholoogias 1995. Käesoleval ajal TÜ Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi dotsent, sotsiaalpoliitika professor aastatel 2001-2006; varasemalt empiirilise sotsioloogia dotsent ja aastatel 1977-1995 teadur.
Uurimisvaldkonnad: laste ja perekonna heaolu- ja poliitikauuringud, sh vaesus,
sotsiaalne tõrjutus/sidusus, lapsepõlve vaesus ja tõrjutus, muutuvad perestruktuurid, rahvusvahelised võrdlusuuringud.

Teadusadministratiivne tegevus: Eesti Teadusfondi sotsiaalteaduste ekspertkomisjoni esimees 2001-2005; Euroopa Teadusfondi sotsiaalteaduste Eesti esindaja ja tuumikgrupi liige 2001-2007; Euroopa Sotsioloogiaassotsiatsiooni juhtkomitee liige 2003-2007 ja liikmesorganisatsioonide nõukogu president 2007-2009; Euroopa Sotsiaaluuringu teadusnõukogu liige alates 2003.

Ettekanne "Vanemad – lapse eluoskuste nõrkade ja tugevate külgede kujundajad"

Eluoskused on inimese toimimise tugevad ja nõrgad küljed, mis väljenduvad igapäevaste järjestatud valikute tegemise oskuses ja on suunatud isiklikule heaolule. Ettekanne käsitleb sotsiaalse õppimise protsessi – kuidas arenevad ja säiluvad eluoskuste nõrgad ja tugevad küljed sisemiste ja välimiste tegurite koosmõjus ning kuidas vanemad selles protsessis osalevad.

 

 

 


 

Jesper Juul

Jesper Juul,  peale õpetajahariduse saamist Marselisborgi Õpetajate Kolledžis õppinud Taani Århusi Ülikoolis filosoofiat, poliitikat, ajalugu ja religiooni. Õpetaja ja sotsiaaltöötajana praktiseerides otsustas akadeemilise karjääri asemel keskenduda praktilisele tööle lastega peredega. Töötanud 9 aastat Taanis Århusi Noortekeskuses üksikemadega, õppides samal ajal perekonnateraapiat Taanis, Hollandis ja USA-s. Pärast pereteraapia täiendõpet pakkuva Skandinaavia Kempleri Instituudi loomist koos psühhiaatri ja pereterapeudi Walter Kempler`iga töötas aastaid selle organisatsiooni juhina. Nõustanud vabatahtlikuna Horvaatias põgenikke, sõjaveterane ja mittetulundusühinguid.
Alates 2004. aastast seotud enda algatatud projektiga Family-Lab International, mis pakub 11 riigis üle Euroopa nõustamist ja koolitusi lapsevanematele ning seminare ja täiendkoolitust spetsialistidele.
Kirjutanud mitmeid raamatuid, millest eesti keeles on ilmunud: "Sinu tark laps" ja "EI ütlemise kunst".


Ettekanne "Mida tähendab "tark laps" tänasel päeval?"

Jesper Juul kirjeldab oma ettekandes uut teaduslikku ja kliinilist arusaama arengupsühholoogias seoses üldiste suundadega pedagoogikas ja laste kasvatusega peredes.

 


 

Howard_Markman

 

Howard J. Markman, Ph.D on Denveri Ülikooli psühholoogia professor ning Abielu- ja Perekonnauuringute Keskuse direktor. Üks juhtivatest uurijatest paarisuhteprobleemide tekkimise tõenäosuse ja ennetuse ning abielulahutuse valdkonnas, samuti paarisuhtekoolituste ja muude sarnaste sekkumisprogrammide mõju uurimisel. Rahvusvaheliselt tuntud paarisuhtekoolitusprogrammide Prevention and Relationship Education Program (PREP) ja Love Your Relationship Couples Retreats looja. PREP-paarisuhtekoolitus on 2010. aastast saadaval ka Eestis.
Käeoleval ajal praktiseerib lisaks paarisuhteterapeudina ja juhib Paarisuhtekliinikut Denveri Ülikoolis.
Saanud mitmeid mainekaid teaduspreemiaid ja esineb sageli meedias kui ekspert abielu ja lahutuse valdkonnas.


Ettekanne "Paarisuhte- ja vanemahariduse mõju isa osalusele peres, vanemaksolemisele ja lapse arengule"

Paaridele oskuste õpetamine, mis aitavad täiustada omavahelist kommunikatsiooni, mõjutab positiivselt kõikide pereliikmete vaimset tervist. Ettekandes tutvustatakse PREP-paarisuhtekoolituste mõju abielu kvaliteedile, lahutusele, vanemusele, isade seotusele ning täiskasvanu ja lapse heaolule. Paarisuhtekoolitustel on tugev positiivne mõju lapsevanemate omavahelise suhte kvaliteedile ning täiskasvanu ja lapse funktsioneerimisele. Uuringu kohaselt on kõrgem rahulolu abieluga tugevalt seotud täiskasvanu ja lapse heaoluga.


 


 

Pille Murrik

 

Pille Murrik, lõpetanud 1987. aastal Tartu Ülikooli ravi eriala ja 1999. aastal Rootsi Moreno Instituudis psühhodraama terapeudi eriala. Läbinud aastatel 1994-1997 süsteemse perekonnapsühhoteraapia väljaõppe (Eesti Pereteraapia Ühing) ja on alates 2002. aastast NLP Master Practitioner.
Käesoleval ajal alushariduse õppetooli lektor Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledžis ja tegutseb pereterapeudina. Lisaks tegutsenud 15-aastat lapsevanemate koolitajana (Gordoni Perekool). Alates 2010. aastast viib läbi PREP-paarisuhtekoolitusi.
Eesti Pereteraapia Ühingu ja Eesti Psühhodraama Ühingu liige.

Ettekanne "Lapsevanemaks olemise rõõm ja vastutus"

Lapsevanema roll tänapäeval. Mudelid, mustrid ja õhkkond. Teadlik vanemlus. Kogemuslikud tähelepanekud pereterapeudina ja Gordoni perekooli koolitajana. Korduvad probleemkohad ja tegelikud vajadused.