Registreeru koolitusele

Liitu uudiskirjaga


Laste vaimse tervise probleemide ennetamine läbi süsteemse vanemahariduse pakkumise

 Rahastaja: EV Sotsiaalministeerium läbi Hasartmängumaksu Nõukogu.

Projekti toimumisaeg: 01.01.2016 – 31.12.2016
Toetussumma: 37 500 €

Projekti „Laste vaimse tervise probleemide ennetamine läbi süsteemse vanemahariduse pakkumise“  tegevused on välja töötatud eesmärgiga suurendada positiivset vanemlust väärtustavate hoiakute levikut ühiskonnas ja normaliseerida vanemaks õppimist, anda lapsevanematele vanemahariduse alased baasteadmised ning töötada välja organisatsiooni jätkusuutlik tegevusplaan.

Tegevused projekti raames :

 

  • Teavitustöö vanemlust toetavate hoiakute ja vanemahariduse võimaluste osas
  • Teavituskampaania lapsevanematele
  • E-nõustamine peredele eesti ja vene keeles
  • Sina ja Mina Pereakadeemia süsteemi täiustamine ja piloteerimine