Registreeru koolitusele

Liitu uudiskirjaga


Gordoni perekooli koolitajate väljaõpe

Rahastaja: Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Periood: 01.09.16-31.12.2017
Toetus: 20 000 eurot

Eesmärk: Perekeskus Sina ja Mina on konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik organisatsioon, mille uuendatud koolitajate võrgustik võimaldab pakkuda kvaliteetset teenust lapsevanematele üle Eesti.

Tegevused
Käesoleva projekti raames viiakse läbi väljaõpe Gordoni perekooli koolitajate võrgustiku uuendamiseks (15 inimest), et tõsta Perekeskus Sina ja Mina võimekust pakkuda senisest efektiivsemalt Lapsevanema suhtlustreening Gordoni perekooli koolitust ja teisi vanematele suunatud teenuseid uutes sihtgruppides ning piirkondades üle Eesti.

Tulemused:
2016. aasta lõpus lisandus Perekeskus Sina ja Mina koolitajate hulka 15 psühholoogia taustaga koolitajat. Lisaks väljaõppele läbiti ka täiendkoolitus 2017. aasta jaanuaris. Uued koolitajad alustavad Gordoni perekooli koolitustega juba 2017. aasta kevadel. Koolitused hakkavad toimuma üle Eesti ning ka vene keeles.

Pildil on uued koolitajad ja väljaõppe läbiviija Markus Talvio. Pildilt puuduvad Kai Konsap ja Peeter Pruul.