Mõttetera

"Pole olemas täiuslikke vanemaid ega täiuslikke lapsi, kuid on piisavalt täiuslikke hetki sel teel." - Dave Willis


Miks tulla Gordoni Perekooli

Registreeru koolitusele

Liitu uudiskirjaga


Kontaktandmed

MTÜ Perekoolitusühing
Sina ja Mina

perekeskus at sinamina dot ee 

Reg.nr: 80208192
Koolitusluba: 5850 HTM
Majandustegevuse teade nr 253704 

a/a:  EE782200221025532345

 

UUDISKIRI TALV 2012

10. detsember 2012 | Kärt Vajakas

 

                                                                                                                     Allikas: Shutterstock                                                                                             
Selle aasta viimase uudiskirja oleme pühendanud paarisuhteteemadele. Tugev paarisuhe on õnneliku pereelu aluseks ja väärib seega lähemat käsitlemist. 
Karmen Maikalu kirjutab oma artiklis paarisuhte müütidest, millest teadlikolemine aitab vaadata suhtele realistlikuma pilguga. Õnne Aas-Udam võtab ette paarisuhte hoidmise temaatika ning käsitleb seda maailmalõpuootuse kontekstis: "aga kui mõelda, et juhul, kui sul oleks tõesti elada jäänud vaid üks kuu, kuidas elaksid ja kasutaksid siis iga päeva oma suhtes?" 
Samuti tutvustame siin lähemalt paarisuhteteemalist e-koolitust, mis on esimene sellelaadsete seast, mis valmis 10. detsembril ja on kättesaadav kõikidele huvilistele!


Head lugemist ja koolitumist!
Kärt Vajakas
Perekeskus Sina ja Mina

Uudiskirja väljaandmist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

Paarisuhte müüdid

10. detsember 2012 | Karmen Maikalu

Meil kõigil on oma arusaam sellest, milline peaks välja nägema üks õnnelik ja rahuldustpakkuv paarisuhe. Need arusaamad ja ootused on mõjutatud meie perekondlikust taustast, eelnevatest suhetest, väärtushinnangutest, kultuuriruumist jne. On mõned üldlevinud ootused, mis lähemalt vaadates ei ole päris realistlikud ning võivad paarisuhte toimimist oluliselt takistada. Neid võib nimetada ka paarisuhte müütideks.
 

Loe veel

Kuidas hoida paarisuhet? Maailma lõpp ja armastuse keel

10. detsember 2012 | Õnne Aas-Udam

Kui kaks inimest kohtuvad ja armuvad, märkavad nad teineteises vaid häid ja erilisi omadusi mis võluvad, tunduvad ainulaadsed ning sind täiendavad ja mille eesmärk on siduda naine ja mees intensiivsete tundesidemetega ühte. Suhte algperioodi tunnete ja kire möll on paari elukaares asendamatu liim ning toetab kahe erineva isiksuse kooselu võimalikkust, valmisolekut kohaneda.
 

Loe veel

Ilmus paarisuhteteemaline e-koolitus!

10. detsember 2012 | Kärt Vajakas

Perekeskus Sina ja Mina andis Hasartmängumaksu Nõukogu toetusel välja paarisuhteteemalise e-koolituse. 
E-koolitus käsitleb erinevaid pereelu arenguetappe ning võtab kokku erinevate näidislugude põhjal iga etapi levinud komistuskivid ning võimalikud lahendused nendele.

E-koolitus on kõigile huvilistele tasuta!
 

Loe veel

Raamatusoovitused

10. detsember 2012 | Kärt Vajakas

Perekeskus soovitab


Loe veel

UUDISKIRI SÜGIS 2012

18. september 2012 | Kärt Vajakas


                                                                                                           Allikas: Shutterstock
SÜGIS 2012                                                                                                      


Sügise saabudes muutuvad oluliseks kooliga seonduvad teemad ja just kooli olemegi võtnud sel korral uudiskirja fookusesse. 
Pille Murrik ja Ly Kasvandik kirjutavad sellest, kuidas toetada kooliminevat last ning arendada temas kooliskäimiseks vajalikku iseseisvust ning vastutustunnet. Samuti ei saa me ümber lapsevanema ja õpetaja koostöö temaatikast, sellest 
kirjutab Auli Kõnnussaar. Viimasena võetakse ette väärtused koolis, teema, mis on viimasel ajal järjest enam tähelepanu pälvinud. Väärtuste näol on tegemist ju millegagi, mis kandub edasi lapsele ka siis, kui sellest otseselt ei räägita. Sellest, kuidas toimub väärtuskasvatus koolis, kirjutab Auli Andersalu-Targo.

Ootame ka teiepoolseid kommentaare ja mõtteid nendel teemadel!

Head lugemist!

Kärt Vajakas
Perekeskus Sina ja Mina

Uudiskirja väljaandmist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu. 
 

Kuidas toetada kooliminevat last?

18. september 2012 | Ly Kasvandik, Pille Murrik

Lapse kooliminek on suur muutus kogu perele. On täiesti loomulik, et vanemad muretsevad, kuidas laps uue olukorraga kohaneb ning tahavad omalt poolt kaasa aidata, et kõik hästi sujuks. See nõuab vanemalt teadlikkust, kuidas toetada ja suunata last nii, et areneks tema iseseisvus ja vastutustunne. Kuigi iga laps on erinev, on mõned seaduspärasused, mida silmas pidades saab luua lastele just sellise arengukeskkonna, mis aitab kaasa iseseisvuse kasvamisele.
 

Loe veel

Lapsevanem ja õpetaja, jagatud koostöö

18. september 2012 | Auli Kõnnussaar

Täiskasvanute ülesanne on luua lapsele õppimiseks ja igakülgseks arenguks sobiv keskkond. Kui laps tajub vanemate ja õpetajate vahelist koostööd ja usaldust, siis on õppimine efektiivsem ja pakub rohkem ka rõõmu. 
 

Loe veel

Väärtuskasvatus koolis

18. september 2012 | Auli Andersalu-Targo

Väärtused on koolis olemas kogu aeg ja kõikjal. Lapsed puutuvad koolis olevate väärtustega kokku pidevalt, sest need on tuntavad kooli füüsilises keskkonnas, dokumentatsioonis, koolikultuuris, loomulikult ka ainetundides ja suhtlemisviisides. Erinevate väärtuste väljendumine on juba iseenesest väärtuskasvatus.
 

Loe veel

Raamatusoovitused

18. september 2012 | Kärt Vajakas

Perekeskus soovitab

 

Loe veel

UUDISKIRI SUVI 2012

1. juuni 2012 | Kärt Vajakas

 

SUVI 2012                                                                                                      Foto: Israel Smith

Tere, hea perekeskuse sõber!

Meil on hea meel alustada Sina ja Mina uudiskirja väljaandmist täna, 1. juunil, lastekaitsepäeval. Meie esimene uudiskiri on eriline selles mõttes, et selle temaatika keskendub ühele sihtgrupile, mille toetamist peame eriti oluliseks – need on rasedad ja väikelaste vanemad. Perekeskuse uudiskiri hakkab ilmuma kord kvartalis.

Nagu on kinnitanud erinevad uuringud, on perede varasel toetamisel või selle puudumisel pikaajalised tagajärjed. Samuti on leitud, et vanemate kasvatusviis lapse varases eas mõjutab lapse tulevikku enam kui näiteks klassikuuluvus, jõukus või haridus („Laste ja perede arengukava 2012-2020“). Seega on tegemist sihtgrupiga, mille puhul on ennetustegevusel suur tähtsus ja soovime anda sellesse oma panuse järgnevate informeerivate artiklitega, mille on kirjutanud Sina ja Mina nõustajad ja koolitajad. 

Alljärgnevad artiklid annavad infot nii laps-vanem suhte kui ka kasvatamise kohta. Samuti räägime lähemalt perekeskuse viimase aja tegevustest ning algavatest koolitustest, ning soovitame lisaks vanemahariduse valdkonnas ilmunud kirjandust.

Uudiskirjaga on oodatud ühinema kõik, kes soovivad olla kursis meie tegemistega ning rääkida kaasa vanemahariduse teemadel.

Kärt Vajakas
Perekeskus Sina ja Mina

Uudiskirja väljaandmist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

 

Perekeskus korraldab 10 tasuta loengut perekoolides

1. juuni 2012 | Kärt Vajakas

2012. aastal seadis Perekeskus eesmärgiks puudutada oma tegevusega senisest enam rasedaid ja 0-3 aastaste laste vanemaid. Sündis idee viia erinevates Eesti perekoolides läbi lühiloengud, millega antakse infot laps-vanem suhte, lapse vaimse arengu ning kasvatamise kohta. Loengute käivitamisel teeme koostööd Eesti Ämmaemandate Liiduga. Loengute läbiviimist finantseerib Hasartmängumaksu Nõukogu.
 

Loe veel

Millist tuge vajavad rasedad ja väikelapse vanemad?

1. juuni 2012 | Ene Kulasalu, Meelike Saarna

Palusime anda kahel perekoolis lühiloengu läbiviinud koolitajal anda oma hinnang sellele, millist teadmist või tuge vajaks antud sihtgrupp? 

 

Loe veel

Lapse tulek perre ja muutused paarisuhtes

1. juuni 2012 | Ene Raudla

Hästi toimiv kooselu vallandab inimestes energiat, loovust ja elurõõmu. See teeb meid avatumaks, sallivamaks ja sõbralikumaks. Hea suhte nurgakivideks on turvatunne, intiimsus, kohusetunne ja usk tulevikku. Need nurgakivid põhinevad kahepoolsusel   –  mõlemad peavad võtma vastutuse selle eest, mida nad ütlevad või teevad, mõlemad peavad end tundma turvaliselt ja mõlemal peab olema usk ühisesse tulevikku teineteisega. Kumbki osapool peab endalt küsima „Mil viisil mina sellesse panustan?“.
 

Loe veel

Kiindumussuhte tähtsus lapse arengus

1. juuni 2012 | Pille Murrik

Inimlapse ellujäämine sõltub otseselt vanemlikust hoolitsusest, kuid inimeseks kasvamiseks ei piisa bioloogiliste vajaduste rahuldamisest. Inimene ei ole ainult bioloogiline, vaid eelkõige vaimne, hingeline ja sotsiaalne olend. Sügav usaldus iseenda ja maailma vastu kujuneb emotsionaalsete vajaduste rahuldatusest.
 

Loe veel

Millest räägib lapse nutt?

1. juuni 2012 | Kadri Järv-Mändoja

Nuttev beebi võib olla paljudele lapsevanematele suurem väljakutse, kui nad seda enna lapse sündi üldse ette oskaksid kujutada. Mõnigi vanem muutub nutu peale ärevaks ja soovib seda kohe lõpetada mis iganes võttega. On tavaline seegi, et mida pikem ja sagedasem on nutt, seda enam vanemad väsivad ja ühel hetkel võib hoolimise ja mure asemele tulla viha. Miks ta nutab? Jäägu ometi vait! Ma olen ju kõike teinud, mida ta ikka veel karjub?
 

Loe veel

Millest räägib lapse jonn?

1. juuni 2012 | Meelike Saarna

„Lapse käitumist ei ole vaja tingimata mõista. Tingimata on vaja mõista käitumise all peidus olevat vajadust.“

Väikelaps ei oska öelda: palun ära ole nii kaua tööl, mul on sind väga vaja. Selle asemel hakkab ta õhtul issiga unetsirkust tegema: ei jää kuidagi magama, tahab teist patja, veel üht kaisukaru, veel juua, pissile... Laps ei oska öelda: emme, sinu tempo on liiga kõrge, ma tunnen end kiirustades hirmus halvasti. Selle asemel heidab ta hommikul esikuvaibale pikali, keeldub riidesse panemast, pluusivarrukas läheb tagurpidi, kingakesed sassi... Vahel tahab laps veel kolmandat jäätist ja just seda autot, millega mängib vend, ja kui ei saa, läheb suuremaks kisaks.
 

Loe veel

Raamatusoovitused: last ootavad ja väikelapse vanemad

1. juuni 2012 | Kärt Vajakas

Soovitame last ootavale ja väikelapsega perele kasulikku vanemaharidusealast kirjandust.
 

Loe veel