Registreeru koolitusele

Liitu uudiskirjaga


Terve, turvaline ja tasakaalustatud kodanikuühiskond algab perekonnast

Projekti aeg: jaanuar 2010 - jaanuar 2011.
Rahastaja: Avatud Eesti Fond, Vabaühenduste Fond.
Toetussumma: 430 000 EEK.

Projekti eesmärk on suurendada vanemahariduse rolli sotsiaalpoliitika kujundamisel ning selle elluviimist vanemahariduse propageerimise ja arendamise kaudu. Projektil on kolm tasandit: ühiskondlik, kogukondlik ja organisatsiooni tasand. Ühiskondlikul tasandil viiakse projekti raames läbi konverents, mille raames koondab ühing vanemahariduse konverentsi korraldamisega valdkonnas tegutsevad osapooled. Kogukondlikul tasandil luuakse pilootprojektina võrdsed võimalused vene keelt kõnelevatele lapsevanemale internetipõhise nõustamise näol. Organisatsiooni tasandil viiakse läbi sisesuutlikkuse hindamine, mille raporti tulemusena saab ühing kujundada strateegia olemasolevate teenuste paremaks turustamiseks ning uute võimalike sihtgruppide kaasamiseks, mis aitab kaasa ühingu jätkusuutlikule majandamisele tulevikus.

Tegevused projekti raames:

  • vanemahariduse konverents, toimub 21-22. jaanuar 2011 Tallinnas;
  • olemasoleva Perefoorumi kohandamine ja seejärel teenuse tagamine venekeelsele elanikkonnale;
  • organisatsiooni sisesuutlikkuse hindamine – audit.

Konverentsi toimumist toetab Vabaühenduste fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel.