Registreeru koolitusele

Liitu uudiskirjaga


Joome poole vähem

 Projekti veab: SA Terve Eesti 

Rahastaja: Norra finantsmehhanismi 2009-2014 "Rahvatervis" programmi raames
Projekti toimumisaeg:
 01.09.2014 - 31.12.2015

Tegevused projekti raames :

  • Lapsevanemate koolitajate väljaõpe
  • Lapsevanematele mõeldud koolituste kordineerimine
     

Projektist „Joome poole vähem!“
Sihtasutus Terve Eesti (TESA) koos nelja Eesti suurema noorteorganisatsiooni ning Sina-Mina Perekoolitusühinguga viib projekti raames ellu üleriigilise alkoholivastase sotsiaalkampaania eesmärgiga vähendada riskikäitumist, parandada rahvatervist ja edendada tervislikke eluviise.
Projekt jaguneb sihtgrupiti kolmeks tegevuste kogumiks – laiem avalikkus (sõnum „Joome poole vähem“), noored vanuses 11-18 aastat (sõnum „Alko ja suitsetamine on OUT“) ning lapsevanemad (sõnum „Sõltuvusained ja lapse areng.“). Kõigi tegevuste koordineeritud eesmärk on muuta Eestis valitsevad sotsiaalseid norme alkoholijoomisega seoses vähendades järk-järgult tolerantsust 1) purju joomise ning 2) alaealiste alkoholi ja tubaka tarvitamine suhtes.
Projekti laiem eesmärk on ellu kutsuda kasvav sotsiaalne liikumine, mis mõjutab alkoholi tarbimist puudutavaid kirjutamata ja ka kirjutatud reegleid inimeste lähikonnas, organisatsioonides ja ka kohalikus kogukonnas ka edaspidi. Normatiivse keskkonna muutus võib tulevikus mõjutada ka ühiskonna suhtumist alkoholipoliitikasse ning edu korral viia alkoholi tarbimise ning sellest tulenevate kahjude (depressioon, suremus, kuritegevus) vähenemiseni.
Projekti partneriteks on Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, Eesti Väitlusselts, SA Domus Dorpatensis, Eesti Skautide Ühing ja Perekeskus Sina ja Mina.
Norra on Norra toetuste kaudu rahastanud projekti 221 100 euroga. Eesti riigi kaasfinantseering on 39 000 eurot.

Kõik, kes soovivad alkoholikahjude vähendamisel kaasa mõelda ja rääkida, on oodatud: facebook.com/joomepoolevahem