Registreeru koolitusele

Liitu uudiskirjaga


Töö- ja pereelu edukas ühildumine tööturul püsimiseks ja tagasi tööturule suundumiseks koostöös kohalike omavalitsuste spetsialistidega

Rahastaja: Innove, Euroopa Sotsiaalfond
Koostööpartner: SA Väärtustades Elu
Projekti toimumisaeg: jaanuar - detsember 2010
Toetussumma: 1 765 566 EEK

Projekti eesmärk on parandada riskirühmade töö- ja pereelu ühildamise kvaliteeti läbi töölesaamise ja tööelu toetamise, mille kaudu on võimalik ennetada ebaefektiivset tööd, töötust ja sellega kaasnevat passiivsust.
Projekt on suunatud valdkondlikule ja piirkondlikule koostööle eesmärgiga tuua sotsiaalsed teenused, mis toetavad tööturul püsimist ja tööturule saamist ning on kättesaadavad kohalikul tasandil. Projekti käigus tehakse koostööd kohalike omavalitsustega, Sotsiaalministeeriumiga, Eesti Haigekassaga, piirkondlike tervishoiuasutustega ja teiste maakondades pakutavate tugistruktuuridega.

Tegevused projekti raames:

  • eneseabigrupid Gordoni perekooli ja PREP-paarisuhtekoolituse meetodil (kokku 25+25 gruppi);
  • psühholoogiline nõustamine internetis: www.sinamina.ee;
  • raseduskriisinõustamine (individuaalne nõustamine; telefoni- ja internetinõustamine).

Projekti raames toimuvate Gordoni perekooli koolituste info.

Lae alla projekti tutvustav voldik (pdf) - eesti keeles või vene keeles.