Registreeru koolitusele

Liitu uudiskirjaga


Sootundliku arengukeskkonna loomine kodus ja koolis

 Projekti veab: SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus

Rahastaja: Norra toetuste 2009-2014 programm „Sooline võrdõiguslikkus ning töö- ja pereelu tasakaal“
Projekti toimumisaeg:
 20.10.2014 - 31.03.2016

Projekti tulemusena tõuseb erinevate sihtrühmade (haridustöötajad, lapsevanemad, koolitajad ja nõustajad) teadlikkus sugude temaatikast ning luuakse ja teostatakse laiapõhjaline ja jätkusuutlik tegevusprogramm, mis võimaldab osalejatel omandada praktilisi oskusi ja soodsaid hoiakuid sootundliku arengukeskkonna loomiseks poistele ja tüdrukutele.

Tegevused projekti raames :

  • väljaõpe spetsialistidele sootundliku õppekeskkonna loomise teemal
  • väljaõpe MTÜ Perekoolitusühing Sina ja Mina koolitajatele sootundliku vanemahariduse teemal
  • organisatsiooni supervisioonid ja sootundliku arengukeskkonna koolitusprogramm üldhariduskoolide
  • vanemateõhtud, mis aitavad tõsta lapsevanemate teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest